Vyjadrime verejne podporu LGBT+ ľuďom. Ukážme spolu, že nerobíme rozdiely.

Pridajte sa

Vytvárajme bezpečné priestory

Chceme Slovensko, v ktorom sa nemusíme obávať byť sami sebou. Kde sú si všetci rovní, kde máme rovnaké príležitosti. Kde orientácia, rodová identita či farba pleti nie je dôvodom k nenávisti. Chceme, aby sa nerobili rozdiely.

Nerobíme rozdiely vyjadruje akceptáciu, prijatie, rovnosť a spravodlivosť.

Zapojiť sa

Ako sa zapojiť?

Nálepky Nerobíme rozdiely

Nálepky sú určené pre firmy, prevádzky a organizácie. Radi vám ich bezplatne zašleme a pridáme vás na mapu.

Nálepky

Odznak Nerobím rozdiely

Odznaky sú určené pre jednotlivcov alebo zamestnancov firiem.

Odznaky

Viditeľnosť

Vyveste dúhovú vlajku, otvorene hovorte o svojej identite, verejne podporujte LGBT+ ľudí.

Vlajky

Ďalšie zdroje, ktoré sme pripravili

Dúhový magazín

Články týkajúce sa LGBT+ komunity na Slovensku. Okrem iného vysvetľujeme aj základné pojmy.

Čítať viac

Dúhový dokument

Štvordielny dokumentárny seriál o živote LGBT+ ľudí na Slovensku. Rozoberá coming out, transrodovosť, náboženstvo a budúcnosť.

Sledovať

Instagram duhy.sk

Najväčší LGBT+ profil na Slovensku, ktorý informuje o aktualitách týkajúcich sa LGBT+ ľudí.

Zobraziť

Vážime si každej jednej prevádzky a každého človeka, ktorý sa pripojil ku kampani. Nielen z pozície organizátorov, ale aj ľudí, ktorých sa to bytostne dotýka. Pripojili sa už stovky ľudí, čo nás nesmierne teší! Niektoré zapojené prevádzky s nálepkou som spolu s mojím partnerom osobne navštívil. Je príjemné vedieť, že existujú miesta, kde si nemusíme dávať pozor na to, ako sa navzájom oslovíme a kde nebudeme musieť hrať divadelné role kolegov, bratrancov alebo kamarátov. Keď vidím nálepku alebo odznak Nerobím rozdiely, viem, že sa nemusím pretvarovať.

– Ondrej Vrábel, Dúhová iniciatíva

Máte otázky alebo námet pre spoluprácu? Chcete sa zapojiť do kampane?

Ozvite sa!

Kontakt

info@duhovainicativa.sk

034/321 13 55

O nás

Prevádzkujeme najväčšiu LGBT+ komunitnú aplikáciu, magazín a sociálne profily na Slovensku. Naša dlhodobé aktivity sú zamerané na zrovnoprávnenie LGBT+ ľudí. Naše aktivity majú mesačný dosah 500 000+ ľudí. Appka Dúhy vytvára bezpečné prostredie pre viac než 19 000 ľudí.