Nálepka Nerobíme rozdiely

Bezplatné nálepky pre LGBTI+ priateľské a akceptujúce prevádzky, nálepka pre bezpečné miesto. Projekt zastrešuje nezisková platforma pre LGBTI+ ľudí Dúhy a Mladí, o.z. Po útoku na Tepláreň je potreba bezpečných miest ešte väčšia. Nálepku „Nerobíme rozdiely.“ môže bezplatne získať každá akceptujúca a LGBT+ priateľská prevádzka, firma, podnik, reštaurácia, kaviareň, cukráreň alebo iná organizácia.